Acte și aprobări necesare pentru renovarea unei locuinte

Acte și aprobări necesare pentru renovarea unei locuinte

Nu ar trebui sa incepeti construirea, extinderea, recompartimentarea sau consolidarea unui imobil fara o autorizatie de constructie. Amenzile sunt mari, iar un act oficial care sa confirme bunastarea interventiilor dumneavoastra este bine venit.


Acte

Autorizatia de constructie este documentul care asigura aplicarea legii in ceea ce priveste respectarea normelor referitoare de amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea oricarei constructii. Ea se obtine in termen de 30 de zile de la serviciul de urbanism al primăriei localitatii pe raza căreia se afla viitoarea constructie.

Printre interventiile care necesita o autorizatie de constructie se numara:

 • constructii de orice tip 
 • modificari la instalatii 
 • lucrari de demolare-desfiintare 
 • lucrari de modernizare; 
 • lucrari de modificare; 
 • lucrari de transformare; 
 • lucrari de consolidare; 
 • orice schimbare de destinatie care implica realizarea de lucrari de constructie; 
 • lucrari de reconstruire integrala sau partiala a constructiei; 
 • lucrari de reabilitare; 


Excepții:

Lucrarile de renovare la un apartament sau inlocuirea instalatiilor nu necesita aprobarea vecinilor, dar respectarea orelor de liniste si notificarea acestora cu privire la deranjul provocat este ceva de bun simt.

 • Printre lucrarile de renovare la un apartament care nu necesita o autorizatie de constructie se numara: 
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei; 
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit; 
 • zugraveli si vopsitorii interioare; 
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor; 
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati; 
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli; 
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive; 
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente; 


Sfaturi


Pentru obtinerea autorizatiei de constructie trebuie sa depuneti la primarie, la serviciul de urbanism, actele necesare pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism. Sunt necesare planse desenate care trebuie sa arate ce modificari doriti sa efectuati in apartament. In baza acestui Certificat de Urbanism se va solicita obtinerea unor avize si acorduri de la diverse institutii (Mediu, Gaze, Inspectoratul de stat in Constructii, etc.). In majoritatea cazurilor, atunci cand se propun lucrari de demolare sau de constructie, intr-un apartament, cei de la primarie solicita realizarea unei Expertize Tehnice de structura. Aceasta expertiza este realizata de catre un expert tehnic atestat care constata daca lucrarile propuse afecteaza sau nu structura de rezistenta a blocului, si se propun eventuale masuri de consolidare.  

Dupa realizarea proiectului si obtinerea avizelor, puteti depune cererea de obtineree a autorizatiei de constructie/modificare apartament, iar in baza acestei autorizatii realizati lucrarile pe care le doriti precum si cadastrul apartamentului.

Autorizația de construire se eliberează de către Primărie pe baza actelor necesare și este valabilă 12 luni. Din momentul obținerii acesteia, se poate începe construcția efectivă. Durata medie de obținere: 30 zile. Taxa de autorizare se calculează ca un procent (0,5%) din valoarea estimată a investiției.

În cazul în care construcția nu a putut fi ridicată pe parcursul celor 12 luni de valabilitate a Autorizației, aceasta se poate prelungi cu încă 12 luni. Taxa pentru prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale. Codul fiscal, art. 267, alin. (10)

Avizele și acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcții:


Furnizori de utilități:

 • utilitățile urbane 
 • alimentare cu apă 
 • canalizare 
 • alimentare cu energie electrică
 • alimentare cu gaze naturale 
 • alimentare cu energie termică 
 • telecomunicații 
 • transport public 
 • salubritate 
 • drumuri județene 
 • prevenirea și stingerea incendiilor 
 • protecția mediului 
 • apărare civilă 
 • sănătatea populației 


Avize și acorduri care vor fi obținute prin grija solicitantului autorizației de construire (sunt avize pentru situații deosebite ca urmare a condițiilor speciale de amplasament sau a tipurilor de investiție), emise de:

 • Ministerul Transporturilor, Locuinței și Turismului (pentru investiții situate în zonele de protecție a monumentelor; pentru investiții situate la o distanță mai mică de 100 m de Căile ferate; pentru investiții cu acces din autostrăzi și drumuri naționale, sau situate în zona de protecție a acestora);
 • Ministerul Culturii și Cultelor (sau Comisiile Zonale ale MCC – Protecția monumentelor) – pentru investiții asupra clădirilor cu statutul de monument; pentru investiții situate în zona de protecție a monumentelor; pentru clădiri de cult.
 • Ministerul Apărării Naționale – Statul Major General; Ministerul Administrației și Internelor; Serviciul Român de Informații (pentru investiții situate în vecinătatea sau alăturat unor obiective cu destinație specială situate în intravilan sau la o distanță mai mică de 2500 m de obiective cu asemenea destinație situate în extravilan)
 • Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții – pentru lucrări care necesită intervenții asupra unor construcții existente
 • Compania Națională Apele Române – pentru investiții care necesita alimentare cu apă din râuri, lacuri sau din pânza freatică, care deversează ape menajere uzate sau meteorice în cursuri de apă; pentru orice investiție situată în zona de protecție a lacurilor, cursurilor de apă sau în zone inundabile.
 • Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru orice invesțiție situată în zona de protecție a aeroporturilor sau pentru orice investiție cu înălțime mai mare de 45 m
 • Avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af (rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor), altul decât verificatorul de proiect pentru cerința Af (pentru partea din proiect referitoare la lucrările de susținere a săpăturilor și a fundaților la construcțiile care necesită executarea de săpături cu o adâncime mai mare de 6 m)
 • Avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat (pentru lucrări care necesită intervenții asupra unor construcții existente)
 • Acordul autentificat de un notar public al vecinilor (pentru construcții situate alăturat sau la mică distanță de construcții ale acestora și care impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejare: subzidiri, consolidări, etc).


Acest site utilizează Cookie-uri și Google Analytics. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului si pentru a furniza vizitatorilor o experienta completa de navigare. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum pot fi acestea dezactivate din cadrul meniului Setari, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile si Politica de confidentialitate actualizata.
Nu sunt de acord