Turnarea șapei autonivelante

Turnarea șapei autonivelante


Șapa este o structură deosebit de importantă, care trebuie să satisfacă o întreagă serie de cerințe tehnice, cum ar fi elasticitatea , rezistența la uzură, o bună conductivitate termică (importantă în cazul utilizării sistemelor de încălzire prin pardoseală), duritate, rezistență mecanică, rezistență la foc, uniformitate și multe altele. 

Turnarea șapei autonivelante - sfaturi utile


Șapa autonivelantă este un mortar special, uscat, predozat, care se achiziționează sub formă de pulbere alcătuită din ciment sau sulfat de calciu (ipsos), nisipuri fine, adaosuri minerale și aditivi. În amestec cu apa, acest amestec formează o masă de nivelare cu o foarte bună lucrabilitate. După întărire, șapa autonivelantă devine un strat superficial continuu, fără fisuri, rezistent la șocuri și uzură, cu o bună aderență la suport.


În primul rând, trebuie ca șapa autonivelantă să fie aplicată peste strat suport rezistent și portant. Betonul sau șapa din stratul suport trebuie să fie compacte, continue. Acestea trebuie să nu se fărâmițeze și să nu prezinte fisuri. Dacă sunt remarcate aceste defecte, trebuie indepărtate. Dacă stratul suport este friabil (se fărâmițează) numai la suprafață, atunci stratul care se desprinde trebuie îndepărtat.


Apoi, trebuie ca stratul suport să fie uscat. Durata de uscare a fiecărui strat suport este precizată în fișa respectivului produs. Dacă aplicăm șapa autonivelantă pe un suport umed exista riscul desprinderii acesteia.


Nu în ultimul rând, stratul suport trebuie să fie curat și aderent. Praful și mizeria inerente pe un șantier se elimină prin suflare cu aer sau prin aspirare. Dacă suprafața suportului este prea netedă și astfel are un grad mai mic de aderență, trebuie asperizată.


De asemenea, temperatura minimă în momentul preparării și turnării șapei autonivelante trebuie să fie de minimum 10°C.


Baumit Alpha 2000 - șapă autonivelantă pe bază de ipsos


Baumit Alpha 2000 este o șapă pe bază de sulfat de calciu (ipsos), predozată, fluidă, cu aplicare manuală și mecanizată, pretabilă pentru șape încălzite.


Suportul: Suprafața trebuie să fie portantă , uscată , aderentă , fără fisuri , fără pete de agenți chimici (exemplu decofrol sau vopsea).


Prelucrare - Există mai multe moduri de prelucrare, în funcție de tipul șapei:


Șapa în aderență: Suportul trebuie să fie portant, lipsit de praf, nivelat, fără resturi de ciment, agenți chimici sau eflorescențe.

Șapa glisantă (pe folie de separație): Se utilizează la suporturile uleioase sau acolo unde sunt necesare măsuri de etanșare (de exemplu pardoseli din lemn). Înainte de aplicarea foliei de separație, stratul suport se curată mecanic și se inched fisurile. La contactul dintre pardoseală și pereți se vor monta benzi marginale. La pardoselile în contact cu solul (încăperi fără subsol) este necesară o hidroizolație orizontală corespunzătoare.

Șapa flotantă: La partea inferioară a pereților se vor monta întâi benzi marginale, după care se vor monta plăcile termoizolante.Plăcile termoizolante se acoperă cu o folie de polietilenă cu suprapunere de 8 cm la îmbinări, pentru a evita pătrunderea materialului la plăci.

Șape pentru pardoseli încălzite: Turnarea șapei se va face în două etape.

- Primul strat se va aplica până la acoperirea elementelor de încălzire (tangenta superioară a conductelor)

- Al doilea strat se va aplica în grosimi de minimum 35 mm (incluzând colierele de prindere a elementelor).

În cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală , înainte de turnarea șapei , se pornește instalația; în timpul turnării șapei trebuie ca elementele de încălzire să fie umplute cu apă sub presiune.


Testarea consistenței șapei: Testarea se face pe o suprafață plană, neabsorbantă (folie) cu o doză de verificare de 1,3 litri. Măsurarea va începe la 2 minute de la atingerea timpului de curgere. Diametrul trebuie să fie cuprins între 40-45 cm. După turnare, șapa se va nivela cu ajutorul cadrului de nivelare prin mișcări verticale.


Uscarea: Timpul de uscare pentru grosimi ale șapei de 35 mm este de cca. 3-6 săptămâni, în funcție de condițiile de mediu. Aerisirea corespunzătoare favorizează procesul de uscare.


Realizarea rosturilor: Înaintea întăririi complete a șapei (după cca.o săptămână), trebuie pregătite rosturile de dilatare, sectionand șapa acolo unde este necesar: la golurile de uși, în continuarea rosturilor termice prezente în structura clădirii, în camere în formă de L sau U, la încăperi cu raport disproporționat lungime/lățime și la suprafețe cu diagonală mai mare de 10 m.Indicații:

- Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să depășească +5 grade C în timpul prelucrării și întăririi.

- La temperaturi ridicate, timpii de uscare și întărire a șapei se pot scurta.

- Pe perioada turnării șapei și după turnarea șapei, trebuie luate măsuri de protecție (timp de 1 zi) pentru a evita uscarea forțată a șapei. Trebuie evitată expunerea la curenții de aer și la razele solare.

- După aceea este necesară aerisirea încăperii, dar numai pe perioade scurte de timp, prin deschiderea tuturor ușilor și ferestrelor.

- Șapa este circulabila după 24 de ore, încărcabilă parțial după 2 zile, incărcabilă total după 5 zile.

- La sistemele de încălzire prin pardoseală instalația de încălzire va fi pornită cel mai devreme la 3 zile după turnarea șapei;  

- Șapa nu se utilizează la exterior. 

weberplan profi - șapă autonivelantă pe bază de ciment


Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare şi continut de răşini sintetice. Are aderenţă mărită şi se răspândeste uşor. După întărire asigură o suprafaţă plană, dură, netedă. Este aplicabil în strat de 2-10 mm.

Este un suport ideal pentru mochetă, parchet laminat şi placări ceramice.


Domenii de utilizare

- Se utilizează pentru nivelarea pardoselilor din beton şi a şapelor pe bază de ciment. Recomandat pentru locuinţe cu trafic mediu, la construcţii noi şi renovări, în spaţii interioare. 

- Se foloseşte pentru obţinerea unor suprafeţe plane, netede, înaintea aplicării stratului de finisaj (gresie, mochetă, parchet laminat, covor PVC, etc.). 

- În cazul în care se folosesc plăci ceramice pentru finisarea pardoselii, acestea se pot aplica dupa cca. 7 zile de la turnarea şapei. 

- Se poate aplica atât manual cât şi mecanizat. Este recomandată şi pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.


Pregătirea suprafeței suport

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă şi lipsită de substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf etc.). Betoanele trebuie să aibă vârsta de maturare, şapele o vârstă de minim 28 de zile. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistenţă mecanică slabă şi se vor repara zonele afectate. Se vor închide golurile şi fisurile din suport. 

Pentru obţinerea unor suprafeţe cu aderenţă mărită şi pentru a uniformiza absorbţia de apă a suportului, se aplică obligatoriu un strat de amorsaj cu produsul weber GR100 cu o zi înainte de turnarea şapei. În cazul suprafeţelor foarte absorbante se va repeta operaţia de amorsare.


Mod de lucru

Se toarnă conţinutul unui sac în cca. 5,75 litri de apă curată şi se amestecă cu ajutorul unui mixer electric, la turaţie mică (cca. 600 rot/min), până se obţine un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 2 minute se reamestecă. Amestecul obţinut se toarnă peste suprafaţa amorsată în fâşii continue sub formă de „S” cu lăţimea de cca. 20-30 cm cu retragere spre uşă (zona de acces). Răspândirea şapei se poate facilita cu o gletieră de oţel cu dinţi mai ales în zonele greu accesibile (la colţuri). Pentru a ajuta eliminarea bulelor de aer se va folosi un trafalet cu ţepi pentru şapă autonivelantă. 

Grosimea stratului este de 2-10 mm. În cazul aplicării în mai multe straturi, următorul strat se aplică după întărirea şi uscarea completă a celui precedent. Stratul de şapă turnată trebuie să satisfacă toate condiţiile menţionate la pregătirea suprafeţei suport. 

Rosturile de dilatare din stratul suport trebuie continuate şi în şapă. De asemenea se vor lăsa rosturi de dilatare şi la suprafeţe mai mari de 40 mp sau la lungimi mai mari de 7-8 ml. 

În cazul încălzirii prin pardoseală, încălzirea sistemului se poate începe după cca. 21 zile de la turnarea şapei. 

Acoperirea şapei cu diferite straturi de uzură (parchet laminat, mochetă, linoleum, etc.) se poate face atunci când umiditatea reziduală a acesteia este < 0,5%. Plăcile ceramice se pot aplica după cca. 7 zile


Recomandări

- Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului şi a suportului de la +5 C până la +30 C. 

- Suprafeţele vor fi protejate împotriva uscării forţate (acţiunea razelor solare, căldură excesivă, curenţi de aer) şi împotriva îngheţului. 

- Suprafeţele devin circulabile după 24 de ore şi pot fi acoperite cu stratul de uzură / finisaj după terminarea prizei cimentului şi după eliminarea umidităţii reziduale din şapă. 

- Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.


Acest site utilizează Cookie-uri și Google Analytics. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului si pentru a furniza vizitatorilor o experienta completa de navigare. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum pot fi acestea dezactivate din cadrul meniului Setari, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile si Politica de confidentialitate actualizata.
Nu sunt de acord